Lista a 1500 puntos de Guardia Imperial

+C. General:

*Escuadra de CG.

-Oficial superior (+55): -Arma de energía de precisión (+20)
                                   -Campo refractante (+15)
                                  -Pistola de plasma (+10)
                               
-Un veterano (+6): -Honorifica Imperiales (+25),
                            -Arma de energía de precisión (+20)
                             -Campo refractante (+15)
                            -Pistola de plasma (+10)

-3 Guardias: Arma de combate cuerpo a cuerpo y pistola láser: 176ptos

*Escuadra de armas antitanque: 3 cañones láser: 125ptos  

*Escuadra armas de apoyo: 3 cañones automáticos: 95ptos

+Elite

*Tropas de Asalto (+100)

-Sargento: -Arma de energía (+5)
                -Campo refractante (+15)
                -Bombas de fusión (+4)

-9 Guardias: -Granadas de fusión (+36): 170ptos
                  -Rifle de fusión (+10)

+Línea

*1er pelotón

-Oficial subalterno (+40): -Bolter de asalto (+5)
 
-4 Guardias: -Lanzamisiles (+15)

                   -rifle de plasma (+10): 70ptos

Escuadras: 1ª 2ª (+120)

 -Guardias:-2 Lanzamisiles (+30)
                -2 Rifle de plasma  (+20): 180ptos  

*2er pelotón

Oficial subalterno (+40): -Bolter de asalto (+5)

-4 Guardias: -Lanzamisiles (+15)
                   -rifle de plasma (+10): 70ptos

Escuadras: 3ª 4ª (+120)

 -Guardias:-2 Lanzamisiles (+30)
                -2 Rifle de plasma  (+20): 180ptos  

+Apoyo Pesado

*Leman Russ (+140): -Cañón Láser Hab. (+15)
                                -Bolter pesesado barq. (+10): 165ptos

*Leman Russ (+140): -Cañón Láser Hab. (+15)
                                -Bolter pesesado barq. (+10): 165ptos

*Basilisk (+100): -Habitáculo Blindado (+20): 120ptos
 
 

Total:    1506 ptos.

AtrásInicio